V rámci týchto služieb zákaznikom, Vám možeme vypracovať alternatívy riesenia Vami zadaného projektu, počiatočné prepočty, technickú dokumentáciu až po samotné namodelovanie v 3d programoch. Výkresovú dokumentáciu Vám vieme dodať aj v digitálnej podobe. 


Ďalej poskytujeme technologické návrhy kde výstupom je technologický postup.